Округли сто о Нацрту Правилника о замени и изостављању података у судским одлукама

Врховни касациони суд и Мисија ОЕБС-а у Србији, организовали су округли сто о Нацрту Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, 23. септембра 2016. године у Београду.

Нацрт Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, израдила је радна група Врховног касационог суда, уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији.

Стручна и општа јавност достављале су Врховном касационом суду коментаре, сугестије и примедбе на Нацрт и на тај начин учествовале у јавној расправи.

Нацрт Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, представила је заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана Андрејевић.

Заменик председника Врховног касационог суда је истакла да се Правилником уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.

Представљајући Нацрт Правилника, судија Андрејевић је нагласила да су Правилником одређени и подаци који су предмет анонимзације и општа норма о подацима који се не анонимизирају, одређене су и врсте података које се замењују или изостављају у грађанској, привредној, управној, кривичној области као и у одлукама из поступака према малолетним учиниоцима кривичних дела и одлукама донетим у породичним и статусним предметима.

Коментаре на Нацрт Правилника изнели су повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић, представници невладиних организација и цивилног сектора, судије и саветници Врховног касационог, Управног, Привредног апелационог, Прекршајног апелационог и апелационих судова.