Округли сто “Писање кривичне пресуде”

Канцеларија сталног правног саветника - Министарства правде САД (OPDAT ), у сарадњи са Врховним касационим судом и Мисијом OЕБС-а у Србији, организовала је округли сто “Писање кривичне пресуде”, 10. фебруара 2016. године у Београду.

На округлом столу “Писање кривичне пресуде”, су анализирани конкретни примери песуда, идентификовани најчешћи проблеми у писању кривичних пресуда и препозната потреба за унапређењем у начину писања пресуда кроз организовање семинара и обука.