Округли сто „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу”

Округли сто „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу”, одржан je 14. маја 2019. године у Београду.

Обраћајући се уводним речима, в.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да добар правосудни систем мора да омогући да доношење коначних одлука не траје „предуго” и да исте у разумном року буду извршене.

Говорећи о значају извршења, в.ф. председника Врховног касационог суда је нагласио да је извршење кључни инструмент за подизање и одржавање стандарда, да подстиче и одржава владавину права и спречава урушавање система и коначно идентификује проблеме и слабости законодавног система и тако може послужити као основа и путоказ за даље реформе.

„Ефикасно извршење значи да је одлука извршена у разумном року, али то није довољно, оно мора бити правично, што не подразумева само намирење повериоца, већ такво намирење које је најповољније и за дужника”, закључио је председник Милојевић.

Уводним речима су се обратили и Брок Бирман, помоћник директора USAID-a за Европу и Евроазију и Радомир Илић, државни секретар у Министарству правде.

Округли сто je организован кроз две сесије „Европски стандарди грађанског извршења” и „Право на правично суђење у извршном поступку - принцип пропорционалности и унапређење његове примене кроз измене закона”.

Округли сто „Ефикасно и правично извршење: Хармонизација кроз измене Закона о извршењу и обезбеђењу”  организовао је Пројекат владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID) у сарадњи са Врховним касационим судом, Министарством правде и Комором јавних извршитеља.