Општа седница Врховног касационог суда именовала судије Уставног суда

Општа седница Врховног касационог суда, именовала је четворо судија Уставног суда на седници одржаној 19. априла 2019. године, са листе од 10 кандидата коју су предложили Високи савет судства и Државно веће тужилаца.

Именовани су Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда; проф. др Владан Петров, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; др Наташа Плавшић, в.д. заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права и Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда (са територије аутономних покрајина).

Листа кандидата предложена од стране Високог савета судства и Државног већа тужилаца: Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог суда; др Горан Илић, заменик Републичког јавног тужиоца, изборни члан Државног већа тужилаца из реда јавних тужилаца; Иван Јовичић, судија Вишег суда у Београду, изборни члан Високог савета судства из реда судија; др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца; Јасминка Обућина, председник Привредног апелационог суда; Проф. др Владан Петров, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду; др Наташа Плавшић, в.д. заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права; Сабахудин Тахировић, судија Уставног суда.

Листа кандидата предложена од стране Високог савета судства и Државног већа тужилаца са територије аутономних покрајина: Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда и др Слободан Орловић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду.