Основни суд у Петровцу на Млави

Адреса: 

Петровац на Млави, Српских Владара 159

Телефон: 

012/331-260, 012/333-131

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

42 809

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.