План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести

В.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић донео је 13. јула 2020. године План примене мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне болести, на основу Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање и ширење епидемије заразних болести, Одлуке Владе о одређивању посебних мера заштите становништва од заразних болести COVID-19 на територији града Београда и Акта о процени ризика.