Позив за подношење понуда у поступку ЈН број 1/2019 - одржавање лифтова