Позив за подношење понуда у поступку ЈН број 3/2020 – Услуге поправке и одржавања ватрогасне опреме