Позив за подношење понуда у поступку ЈН број 4/2019 - Годишње саветовање судија