Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности број 5/2013 - набавка диктафона за потребе ВКС-а, са конкурсном документацијом

Позив за подношење понуде

у поступку јавних набавки мале вредности добара број 5/2013 –

набавка диктафона за потребе Врховног касационог суда

Обавештавамо Вас да Врховни касациони суд, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности -  набавка диктафона за потребе Врховног касационог суда.

Позивамо Вас да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник Републике Србије“ број 50/09) поднесете своју понуду према конкурсној документацији Наручиоца.

У наставку текста можете преузети конкурсну документацију у pdf формату.

Рок за подношење понуде истиче 22.04.2013. године, до 12 часова.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 22.04. 2013, са почетком у 13 часова, у Београду, улица Немањина бр. 9, у просторијама Врховног касационог суда, након чега ће у року од пет дана бити донета одлука о избору најповољније понуде.

За додатне информације можете се обратити службенику за јавне набавке, Љиљани Вујић, на телефон: 011/360-4634, e-mail: ljiljana.vujic@vk.sud.rs