Позив за подношење понуде у поступку јавних набавки мале вредности бр. 2/2011 - агенцијских услуга, у вези организације Саветовања судија Србије на Златибору 2011.

Обавештавамо Вас да Врховни касациони суд, као Наручилац, спроводи поступак јавне набавке мале вредности за агенцијске услуге, у вези са организацијом Саветовања судија Србије на Златибору, које ће бити одржано у термину од 09. до 11. октобра 2011. године.

Позивамо Вас да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 116/08) и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник Републике Србије“ број 50/09) поднесете своју понуду према конкурсној документацији Наручиоца.

У наставку текста можете преузети конкурсну документацију у pdf формату.

Рок за подношење понуде истиче 05.08.2011. године, до 10 часова.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 05.08. 2011, са почетком у 12 часова, у Београду, улица Немањина бр. 9, у просторијама Врховног касационог суда, након чега ће у року од два дана бити донета одлука о избору најповољније понуде.

За додатне информације можете се обратити секретару суда, Радмили Шашић, на телефон: 011/363-5513.