Позив за подношење предлога за награду за иновацију

Комисија за доделу награда и признања Врховног касационог суда објављује Позив за подношење предлога за награду за иновацију у управљању предметима или у управљању судом.

Награда за иновацију додељује се првостепеним судовима, а кандидатуру за награду могу поднети како судови који су увели иновацију, тако и њихови непосредно виши судови.

Кандидатуре се подносе до 16. септембра 2019. године, на приложеном формулару.

Награде за иновацију и награде у другим категоријама, у складу са Правилником о додели награда и признања, Врховни касациони суд доделиће у оквиру Годишњег саветовања судија – Судијски дани 2019, које се одржава од 10. до 12. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи.