Позив на јавну расправу

Радна група Врховног касационог суда,  уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, израдила је Нацрт новог Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама.

Овим путем Врховни касациони суд позива стручну и општу јавност да својим сугестијама и коментарима на Нацрт учествује у јавној расправи до 1. септембра 2016. године. Предлози, сугестије и примедбе могу се доставити Врховном касационом суду електронским путем на адресу uprava@vk.sud.rs или поштом на адресу Врховни касациони суд, Немањина 9, Београд.