Посета Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ)

У оквиру сарадње са Европском комисијом за ефикасност правосуђа (CEPEJ), у вези са правосудном статистиком, 01. марта 2016. године у Врховном касационом суду, одржан је састанак представника Врховног касационог суда, Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства правде са представницима Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ).

Отварајући састанак, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да је улога правосудног система сваке државе препозната као кључна у јачању прокламованих домаћих и међународних стандарда. „Потпуно остварење те улоге је у постизању квалитетног и ефикасног рада судова кроз смањење прекомерног кашњења, омогућавања ефикасности поступака, обезбеђења транспарентности и предвидивости исхода судског поступка“, рекао је председник Милојевић и додао да су објективни, поуздани и упоредиви подаци врло битна компонента свега тога.

Представници Врховног касационог суда, Високог савета судства, Државног већа тужилаца и Министарства правде су у оквиру својих надлежности упознали представнике Европске комисије за ефикасност правосуђа (CEPEJ) са организацијом судског и јавно-тужилачког система у Србији, улогама Високог савета судства и Државног већа тужилаца, положајем, статусом и вредновањем рада судија и тужилаца, материјално-финансијским пословањем у правосуђу, правосудним информационим системом, електронским услугама које пружају судови и са судском статистиком.