Посета Радне групе за праћење примене Јединстевног програма решавања старих предмета основним и вишим судовима

Чланови Радне групе за праћење примене Јединстевног програма решавања старих предмета посетили су основне судове у Нишу, Врању, Лесковцу и Сурдулици и више судове у Нишу, Врању и Лесковцу, 18. и 19. новембра 2019. године, у циљу повећања ефикасности рада судова на решавању старих предмета, нарочито старих преко 10 година.

Делегацију Радне групе за праћење примене Јединстевног програма решавања старих предмета чинили су в.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, заменик председника судија Радослав Петровић, судије Божидар Вујичић и Добрила Страјина и руководилац Службе председника и секретар Радне групе Мирјана Пузовић.

Посета је реализована уз подршку Вишедонаторског повереничког фонда (МДТФ).