Посета Савету Европе и Европском суду за људска права

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и судије Врховног касационог суда, боравиће од 19. до 22. маја 2015. године, у посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Посета је предвиђена у оквиру пројекта Савета Европе “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”, који финансира Краљевина Норвешка у организацији Савета Европе - Директорат за људска права и владавину права, Директорат за људска права и Одсек за имплементацију људских права на национланом нивоу.

Делегацију судија из Републике  Србије чине судије Врховног касационог суда, Управног суда и апелационих судова.