Посета студената Правног факултета у Београду Врховном касационом суду

Чланови Студентског клуба Правног факултета универзитета у Београду посетили су 28. децембра 2021. године Врховни касациони суд.

Заменица председника Врховног касационог суда судија Биљана Синановић, председница Одељења за заштиту права на суђење у разумном року судија Катaрина Манојловић Андрић и судија Драгана Бољевић упознале су студенте Правног факултета са организацијом и надлежностима Врховног касационог суда.

Врховни касациони суд и Правни факултет Универзитета у Београду закључили су Споразум о сарадњи 2010. године.