Посета судовима и институцијама Италије

Делегација судова и институција из Србије, коју је предводио председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић боравила је у студијској посети Италији од 12. до 15. септембра 2017. године.

Делегацију су чинили Снежана Андрејевић, заменик председника суда, Љубица Милутиновић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року, Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда, представник Високог савета судства, судије Другог основног суда, представници министарства правде и Државног правобранилаштва.

Током посете, одржани су састанци са представницима Врховног касационог суда Италије, министарства правде, Правосудне академије, Центра за медијацију и Грађанског привредног суда.

На састанцима се разговарало о организацији и управљању предметима и о моделима медијације у Италији и Србији, у циљу унапређења примене медијације у судовима у Србији.

Посету је организовао пројекат „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија.