Поступак по јавном конкурсу за попуњавање положаја и извршилачких радних места у суду

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА И ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Поступак по јавном конкурсу за попуњавање положаја и извршилачких радних места у Врховном касационом суду, објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, у бр. 39/11 од 03. јуна 2011. године, је у току.  

Учесници конкурса, кандидати који су поднели благовремену, потпуну и јасну пријаву, уз коју су приложили све потребне доказе и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће благовремено обавештени телефоном, или телеграмом на адресу коју су навели у пријави, о термину провере оспособљености, знања и вештина.