Почетак пројекта „Комерцијална медијација у Србији”

Конференција поводом почетка пројекта „Комерцијална медијација у Србији” на тему „Медијација у привреди: достигнућа и изазови“, одржана је 28. октобра 2016. године у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, указао је у уводном излагању на значај развоја и усавршавања медијације у решавању спорова, и  потребу едукације и обуке правосудних кадрова у вези са медијацијом, у циљу смањења броја предмета и повећању ефикасности рада судова.

Главни циљ пројекта „Комерцијална медијација у Србији”, који ће трајати 2 године, је да пословној заједници понуди и приближи могућност алтернативног решавања привредних спорова на ефикаснији, јефтинији и бржи начин.

Конференцију су организовали Европски центар за решавање спорова (Словенија), АДР Центар (Италија), АДР Група (Уједињено Краљевство), Партнери за демократске промене Србија и Привредна комора Србије уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Инвестиционог фонда Уједињеног Краљевства.