Почетак пројекта „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је 1. јуна 2018. године у Београду, на конференцији која означава почетак пројекта Мисије ОЕБС-а у Србији „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који се финансира из средстава Европске уније.

„Имајући у виду опредељеност Србије за чланство у Европској унији, у процесу хармонизације нам предстоје значајна усаглашавања са стандардима који доприносе већој заштити жртава, као и остварењу права жртава на компензацију у различитим правним поступцима“, рекао је предсеник Врховног касационог суда.

Председник Милојевић је подсетио да је Врховни касациони суд организовао округли сто “Остваривање права на компензацију за жртве тешких кривичних дела у кривичном и грађанском поступку“ 27. априла 2018. године у Београду, ради разматрања могућности како да се у оквиру већ постојећих прописа боље заштити право жртве на имовинско-правни захтев.

Представници судова, тужилаштава и полиције представили су извештаје о раду у пружању подршке жртвама кривичних дела у Србији.