Правилник о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и ...

Правилник о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на положаје у суду

Председник Врховног касационог суда је на основу и у складу са Законом о државним службеницима и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима донео Правилник о саставу конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на положаје у суду.

Овим правилником ближе је уређено попуњавање положаја у Врховном касационом суду, стручне оспособљености, знања и вештине које се вреднују у изборном поступку и начин њихове провере, мерила за избор, као и састав конкурсне комисије.