Председник Врховног касационог суда на конференцији о унапређењу кривичног поступка

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на конференцији „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, која је одржана 15. и 16. септембра 2015. године у граду Самарканд у Узбекистану.

На конференцији, председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, је представио реферат „Концепт истраге у Законику о кривичном поступку Републике Србије“.

Током конференције, председник Врховног касационог суда се састао са господином Сајонусом Газиевим, председником Врховног суда Узбекистана, са којим је разменио мишљења и искуства у области кривичнопроцесног законодавства Србије и Узбекистана.

Председник Милојевић је, председника Врховног суда Узбекистана, упознао са реформским корацима који се предузимају у циљу унапређења поштовања људских права у кривичном поступку Србије.

Конференција „Актуелна питања унапређења кривичног поступка-искуства Узбекистана и инострана пракса“, је организована у оквиру ОЕБС-овог пројекта подршке правосудној и правној реформи Узбекистана, у реализацији координатора пројекта и Врховног суда Узбекистана.