Презентација Годишњег извештаја о раду судова у 2016. години

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић представио је Годишњи извештај о раду судова опште и посебне надлежности у 2016. години, 17. марта 2017. године у Палати Србија у Београду, на састанку са председницима свих судова у Србији.

Председник Врховног касационог суда је у уводном обраћању истакао да је Извештај о раду судова за 2016. годину, осавремењен у погледу приступа, методологије и показатеља учинка.

Уводним речима су се обратили и директор канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхајен (Tony Verheijen) и помоћник министра правде Чедомир Бацковић.

Представљајући Извештај о раду судова за 2016. годину, председник Врховног касационог суда је рекао да извештај указује на изузетне резултате судова који су решили 2.953.921 предмет из судеће и извршне материје, као и још 1.829.054 предмета овере потписа, рукописа и преписа и других предмета у којима је поступано по захтевима грађана – који се не исказују у званичним статистикама.

Председник Милојевић је рекао и да упоредни подаци о примљеним предметима указују на знатно повећање прилива предмета у 2015. и 2016. години, и да упоредни показатељи за период од 2012-2016. године указују на знатно смањење броја нерешених предмета у свим судовима.

Председник Врховног касационог суда је додао и да однос примљених, решених и нерешених предмета по врсти суда на крају 2016. године указује на проблем оптерећености Врховног касационог суда, Управног суда, виших судова и прекршајних судова, будући да због повећаног прилива број нерешених предмета расте.

Извештаје о раду су представли и председници Управног, Привредног апелационог, Прекршајног апелационог и апелационих судова.

Поред резултата рада, на састанку се разговарало и о спровођењу Измењеног јединственог програма за решавање старих предмета и о унапређењу судског система и система извршења.

Представљању Извештаја о раду судова су присуствовали и чланови Високог савета судства, представници Министарства правде, представници међународних организација, струковних удружења и цивилног сектора.

Састанак са председницима судова и презентација Извештаја о раду, одржани су уз подршку Мултидонаторског повереничког фонда (МДТФ).