Презентација Правилника о замени и изостављању података у судским одлукама

Врховни касациони суд уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је презентацију Правилника о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, за председнике Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, Привредног и Прекршајног суда у Београду и судова са подручја Апелационог суда у Београду, 25. маја 2017. године у Београду.

Уводним речима су се обратили председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Њ.Е. Андреа Орицио (Andrea Orizio).

Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама и Отворену листу дескриптора (кључне речи) представиле су судије Врховног касационог суда и чланови Радне групе за израду Правилника Љубица Милутиновић, Весна Поповић и Веско Крстајић.

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 20. децембра 2016. године, донела је Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији/анонимизацији) података у судским одлукама, који се примењује од 1. јануара 2017. године.

Правилником се уређује начин замене и изостављања података у судским одлукама Врховног касационог суда, укључујући и начин и технику анонимизације/псеудонимизације у одлукама у електронском и писаном облику.

Фото ОЕБС/Милан Обрадовић