Прекршајни апелациони суд

Адреса: 

Београд, Тимочка бр. 15

Телефон: 

011/ 3083-403

Факс: 

011/3083-471

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs