Прекршајни суд у Аранђеловцу

Адреса: 

Аранђеловац, Венац слободе бр. 10

Телефон: 

034/723-908

Факс: 

034/723-908

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

69 670

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.