Прекршајни суд у Београду

Адреса: 

Београд, Тимочка бр. 14

Телефон: 

011/ 2836-166

Факс: 

011/ 2836-171

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

1 332 094

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.