Прекршајни суд у Бечеју

Адреса: 

Бечеј, Данила Киша бр.8

Телефон: 

021/6912-329

Факс: 

021/6912-463

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

107 465

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.