Прекршајни суд у Горњем Милановцу

Адреса: 

Горњи Милановац, Кнеза Александра бр. 29

Телефон: 

032/716-615 Писарница: 032/710-007

Факс: 

032/716-615

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

44 438

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.