Прекршајни суд у Зајечару

Адреса: 

Зајечар, Пана Ђукића 1

Телефон: 

019/422-743

Факс: 

019/442-177

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

166 450

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.