Прекршајни суд у Косовској Митровици

Адреса: 

Косовска Митровица, Немањина бр. 48

Телефон: 

028/497-050

Факс: 

028/497-160

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.