Прекршајни суд у Краљеву

Адреса: 

Краљево, Трг Јована Сарића бр. 1

Телефон: 

036-321-591

Факс: 

036-321-591

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

151 886

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.