Прекршајни суд у Крушевцу

Адреса: 

Крушевац, Стевана Синђелића бр. 1

Телефон: 

037/423-723

Факс: 

037/423-722

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

197 474

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.