Прекршајни суд у Младеновцу

Адреса: 

Младеновац, Краља Петра Првог бр. 173

Телефон: 

011/8230-240

Факс: 

011/8230-240

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

460 791

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.