Прекршајни суд у Неготину

Адреса: 

Неготин, Краљевића Марка бр. 2

Телефон: 

019/542-864

Факс: 

019/ 544-887

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

75 693

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.