Прекршајни суд у Пироту

Адреса: 

Пирот, Српских владара бр. 126

Телефон: 

010/320-412

Факс: 

010/337-711

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

92 277

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.