Прекршајни суд у Сенти

Адреса: 

Сента, Главни трг бр. 2

Телефон: 

Телефон/факс: 024/811-580

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

76 129

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.