Прекршајни суд у Ужицу

Адреса: 

Ужице, Наде Матић бр. 8

Телефон: 

031/517-590

Факс: 

031/512-347

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

118 787

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.