Прекршајни суд у Јагодини

Адреса: 

Јагодина, Кнегиње Милице бр. 15

Телефон: 

035/245-304

Факс: 

035/245-304

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

158 572

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.