Привредни суд у Сремској Митровици

Адреса: 

Сремска Митровица, Светог Димитрија 39

Телефон: 

022/600-181, 600-182, 600-100

Факс: 

022/600-183

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

311 053

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.