Привредни суд у Ужицу

Адреса: 

Ужице, Наде Матић 6

Телефон: 

031/513-108, 513-931

Факс: 

031/520-253

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

259 681

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.