Програм Годишњег саветовања судија

Припремљен је Програм рада Годишњег саветовања судија Србије "Судијски дани - 2014" и можете га преузети овде.