Прослава Дана црногорског судства

Заменик председника Врховног касационог суда судија Јанко Лазаревић учествовао је на прослави Дана црногорског судства – Судијски дани 2016, која је одржана од 28. до 30. октобра 2016. године у Будви.

Теме овогодишње прославе Дана црногорског судства биле су: „Европски пут црногорског судства десетогодишњи изазови, учинци и будуће обавезе“, „Изградња поверења јавности у правосуђе, сарадња са медијима, добре праксе“, „Искуства у имплементацији нових процесних решења у кривичном и парничном поступку“ и „Прекршајни поступак, новине, правне дилеме“.

Прославу Дана црногорског судства (29. октобар), организовали су Врховни суд Црне Горе и Удружење судија Црне Горе.