Прослава Дана црногорског судства

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и судија Зоран Таталовић учествовали су на прослави Дана црногорског судства – Судијски дани 2017, која је одржана од 29. до 30. октобра 2017. године у Будви, у организацији Врховног суда и Удружење судија Црне Горе.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић говорио је на Свечаном отварању прославе.

Теме прославе Дана црногорског судства биле су: „Судска власт данас, након опсежних реформи“, „Преостале обавезе по новој Стратегији за реформу правосуђа 2014-2018. године“, „Примена процесних и организационих закона, искуства и препоруке“, „Изградња поверења јавности у правосуђе, сарадња са медијима, кроз комуникациони протокол“ и „Прекршајни поступак, новине, добре праксе и правне дилеме“.