Радни састанак судијских саветника и помоћника Врховног касационог суда, апелационих судова, Привредног апелационог, Прекршајног апелационог и Управног суда

Врховни касациони суд уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, организује радни састанак судијских саветника и помоћника Врховног касационог суда, апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и Управног суда,  посвећен уједначавању судске праксе, 18. и 19. јуна 2015. године, на Старој планини.

Циљ састанка је јечање капацитета судијских саветника и помоћника као носилаца процеса уједначавања судске праксе, о улози Врховног касационог суда у процесу уједначавања судске праксе, организацији и раду одељења судске праксе и искуствима апелационих судова, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда и Управног суда.