Радослав Петровић, судија Врховног касационог суда

Радослав Петровић, судија Врховног касационог суда

Рођен је 1955. године у Дружетићима. Дипломирао је на Правном факултету 1980. године, а правосудни испит положио 1983. године.

Од 1982. године до 1984. године, био је  адвокатски приправник. Од 1984. године био је судија Општинског суда у Гучи до 1986. године, када је изабран за судију Општинског суда у Чачку. Од 1993. године до 2001. године био је адвокат у Чачку. Од 2001. године до 2009.  године, био је председник Окружног суда у Чачку. Од 2010. године до 2014. године био је судија Апелационог суда у Крагујевцу.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 15. јануара 2015. године.

Судија је у кривичној материји.