Реаговање Врховног касационог суда поводом нетачних текстoва појединих медија

Поводом текстова објављених у дневним листовима Информер, Курир, Политика, Вечерње новости, Српски телеграф и Дневник, у четвртак 5. марта 2020. године, Врховни касациони суд, ради тачног и објективног информисања, обавештава јавност о следећем:

У текстовима је у поменутим дневним листовима нетачно наведено да је „Виши суд у Сомбору преиначио затворску казну у казну кућног затвора, по налогу Врховног касационог суда, да је одлука преиначена након што је бранилац поднео захтев за заштиту законитости Врховном касационом суду.“

Врховном касационом суду поднет је захтев за заштиту законитости, 25. октобра 2019. године. Врховни касациони суд је одбио захтев као неоснован 27. фебруара 2020. године.

Подсећамо да, Врховни касациони суд стоји на располагању свим медијима у тежњи да се јавности представе сва сазнања из делокруга рада суда.

Оваквим и сличним текстовима се нетачно и непрофесионално извештава, крше основни постулати новинарске етике, дискредитује и урушава углед Врховног касационог суда и узбуњује јавност.

Очекујемо да се, истинито и објективно извештава о раду Врховног касационог суда.