Регионална конференција „Мере безбедности у кривичном праву – норме, судска пракса и извршење“

Регионална конференција „Мере безбедности у кривичном праву – норме, судска пракса и извршење“, одржана је 2. јуна 2017. године у Београду, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да организовање конференције „Мере безбедности у кривичном праву – норме, судска пракса и извршење“ и објављивање истоимене публикације доприносе бољем разумевању те врсте кривичне санкције посебно у домену њене судске примене и уједначавању судске праксе.

Конференција је окупила правнике и психијатре из Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније и Словеније.

На конференцији је представљена публикација „Мере безбедности у кривичном праву: норме, судска пракса и извршење“ - зборник радова стручњака за кривично право и психијатара који су укључени у поступке у којима се изричу мере безбедности и њихову примену, у издању Мисије ОЕБС-а у Србији.