Саветовање привредних судова

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, присуствује традиционалном Саветовању привредних судова у Србији, које се одржава од 5. до 7. септембра 2018. године на Златибору.

На Саветовању се разматрају спорна питања из области привредног права, које су поставиле судије, привредна друштва, осигуравајућа друштва, банке и други привредни субјекти током претходне радне године.